Групові технології

Групові технології

Групові технології

Групові технології

Громадський контакт викликає своєрідне збудження життєвої енергії людей, результат якого визначається не складанням, а множенням їх зусиль.

К.Маркс

За В.К. Дьяченко, організаційна структура групових способів навчання може бути комбінованою, тобто містити в собі різні форми: групову (коли один навчає багатьох), парну, індивідуальну. При цьому домінуюче значення має саме групове спілкування. До групових способам навчання можна віднести:

Сучасний рівень шкільної освіти характеризується тим, що в рамках класно-урочної системи широко застосовуються різні форми організації колективної пізнавальної діяльності, як фронтальні, так і всередині-класні групові.

3) Групова робота (на принципах диференціації).

4) Межгрупповая робота (кожна група має своє завдання в спільної мети).

5) Фронтально-колективна діяльність за активної участі всіх школярів.

При правильному педагогічному керівництві та управлінні ці форми дозволяють реалізувати основні умови колективності: усвідомлення спільної мети, доцільне розподіл обов’язків, взаємну залежність і контроль.

Власне груповими технологіями в практиці називають лише третій і четвертий рівень організації навчальної роботи в класі.

Така робота вимагає тимчасового поділу класу на групи для спільного вирішення певних завдань. Учням пропонується обговорити завдання, намітити шляхи її вирішення, реалізувати їх на практиці і, нарешті, представити знайдений спільно результат. Ця форма роботи краще, ніж фронтальна, забезпечує облік індивідуальних особливостей учнів, відкриває великі можливості для кооперування, для виникнення колективної пізнавальної діяльності.

Класифікаційні параметри технології

За рівнем застосування: всі рівні. За філософської основі: приспосабливающаяся. За основним фактором розвитку: соціогенних.

За концепцією засвоєння: приспосабливающаяся. За орієнтації на особистісні структури: приспосабливающаяся. За характером змісту: проникаюча.

За типом управління пізнавальною діяльністю: система малих груп З організаційних форм: класно-урочна, академічна + клубна, групова

За підходу до дитини: співпраця.

За категорією учнів: всі категорії.

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!